تاريخ : شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱ | 15:3 | نویسنده : Masoud
تنهــــــــایی ام را دوســــــــــت دارم ....

بوی پــــاک نجـــابــــت میـــدهد...

تاريخ : شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱ | 15:0 | نویسنده : Masoud

به دیوانگی من شک نکن,
حق با تو بود,
وقتی میخندیدی و میگفتی باز خل شدی؛
حق با تو بود.
همیشه حق با توست؛
اما باور کن این حجم بی امان تنهایی......... ­...
حق من نیست,
هست؟


تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 8:44 | نویسنده : Masoud
تو می گذری…من می گذرم
تو از من – من از دل
تو می خندی…من می خندم
تو به من – من به روزگار
تو می گریزی…من می گریزم
تو از عشق – من از خاطره
تو می روی…من می روم
تو از اینجا – من ازاینجا
کاش می فهمیدی از اینجا … تا … اینجا
چقدر فاصله است!


تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 8:41 | نویسنده : Masoud
با یک عالمه فاصله از خودم انتظار دارم به تو برسم! از اول هم آرزوهایم محال بودند …

تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 8:41 | نویسنده : Masoud
روزگار نبودنت را برایم دیکته می کند
و نمره ی من باز می شود صفر!
هنوز نبودنت را یاد نگرفته ام …


تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 8:41 | نویسنده : Masoud
اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست
وفا آن است که اسمت را درون سینه ام دارم


تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 8:36 | نویسنده : Masoud
بآ من از بودن بگو …
گوشم را کر کرده…
هیآهوےِ نبودنت


تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 8:29 | نویسنده : Masoud
زمستان است و من شنیده ام روزها کوتاه تر میشوند ولى … نمیدانم چرا دارند این روزها هى بلندتر میشوند، بى تو!

تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 8:28 | نویسنده : Masoud
آنقدر نیستی که گاهی حس می کنم عشق را نسیه به من داده ای بی تابم! نقد می خواهمت …

تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 8:28 | نویسنده : Masoud
استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید …
شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی!
من از دوری تو منقرض شدم …


  • هتل پارس
  • آی آر آی بی